Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Lokaal speerpunt 2 Kinderarmoede in onze Vlaamse gezinnen.

Lokaal speerpunt 2 Kinderarmoede in onze Vlaamse gezinnen.
Afdeling

Kinderarmoede in onze Vlaamse gezinnen

In 2030 wil België minstens 93 000 kinderen uit de armoede halen. In 2024, wanneer België voorzitter is van de Europese Unie, zal armoedebestrijding een speerpunt zijn. Ook Vlaams Belang Wielsbeke zet dit als speerpunt op de agenda en zet zijn schouders onder actieve kinderarmoedebestrijding bij onze Vlaamse gezinnen.

In 2020 stond de armoede-index voor onze gemeente op 4,8 %. Onze gemeente telde toen
9 820 inwoners wat betekend dat 471 mensen effectief in armoede leefden. Iets meer dan de helft (53,3%) waren kinderen.

Als men de cijfers aandachtiger bekijkt dan merken we het volgende op:

 • Kinderen groeien op in een gezin waar één of beide ouders werkloos zijn (86,7%)
 • Kinderen groeien op in een gezin waar één of beide ouders hun opleiding niet volledig hebben afgewerkt (86,7%)
 • De huisvesting waar de kinderen opgroeien voldoen niet aan de normen (40%)

Daarom wil Vlaams Belang Wielsbeke inzetten op 4 pijlers met als focus: gezinsondersteuning voor huiswerkbegeleiding.

Gratis toegang tot kwalitatief onderwijs

Visie Vlaams Belang Wielsbeke:

 • Onderwijs moet politiek neutraal zijn
 • Eindtermen zijn minimum doelen geen maximum doelen
 • Nederlands blijft de voertaal in onze Wielsbeekse scholen, ook in communicatie met ouders. Ouders kunnen bijgestaan worden door een tolk indien ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. Leerkrachten mogen niet verplicht worden een andere taal dan het Nederlands te spreken.
 • Leerlingen mogen niet verplicht worden deel te nemen aan activiteiten zoals moskeebezoeken en klimaatbetogingen

Samen met Vlaams Belang nationaal zal onze afdeling deze streefdoelen bewaken binnen de gemeente.

Recht op adequate huisvesting

Het recht op huisvesting is een basisrecht. Elke Vlaming moet toegang krijgen tot een veilige en betaalbare woning. De toegang tot een sociale woning verloopt vaak heel moeizaam. Kandidaat huurders wachten meestal meer dan 3 jaar op een sociale woning.

Visie Vlaams Belang Wielsbeke:

Samen met Vlaams Belang Nationaal blijven we op tafel kloppen in de gemeente om sociale woningen efficiënter in te plannen, maar dit niet ten laste van ouderen die reeds geworteld zijn in de buurt waar men woont.

 • Vlaams Belang Wielsbeke pleit er dan ook voor dat de kandidaat-huurder het Nederlands in voldoende mate beheerst.
 • Kandidaat-huurders die over onze nationaliteit beschikken moeten voorrang krijgen.
 • Binnen de gemeente moet men inzetten op kleinschalige sociale woonprojecten zodat de geïntegreerde werking bij omliggende wijken gestimuleerd wordt.
 • Geen optrekken van de inkomensgrenzen in de sociale huisvesting, waardoor sociale huurders met een bescheiden inkomen uit arbeid geen sociale woning meer zouden kunnen huren

Actieve en ondersteunende opvolging van ouders met de focus op ‘opleiding en werk’.

Werken belonen, niet straffen !

Visie Vlaams Belang Wielsbeke:

Niet iedereen vindt meteen de weg naar een job. Hierin moet een actieve en coachende begeleiding hulp bieden. Een correcte opvolging is hierbij aangewezen. Het heeft geen zin om iemand die net aan het werk is meteen los te laten. Een coachende begeleiding heeft vaker meer zin dan een controlerende begeleiding.

Soms is heroriëntering nodig. Dan moet worden gezocht naar de juiste opleiding.

Gezinsondersteuning voor huiswerkbegeleiding:

Uit de armoede-index blijft dat heel wat ouders van kinderen in kinderarmoede laaggeschoold zijn en dus niet altijd kunnen helpen bij het huiswerk van hun kinderen. Wat opnieuw als resultaat heeft dat kinderen niet in orde zijn met hun huistaak of hun huistaken niet begrijpen.

Visie Vlaams Belang Wielsbeke:

Bijles of huiswerkbegeleiding wordt georganiseerd maar daar hangt vaak een kostenplaatje aan. Dit zorgt ervoor dat dit een drempel is voor Vlaamse ouders die deze ondersteuning hoognodig hebben.

Vlaams Belang Wielsbeke wil daarom inzetten op volgende punten:

 • Infosessies voor ouders
  • Hoe ondersteun ik mijn kind tijdens het maken van een huiswerk?
  • Welke rekenmethodes zijn er? En hoe zet ik ze in?
  • Hoe ga ik aan de slag met begrijpend lezen?
  • Hoe motiveer ik mijn kind om te lezen?
  • Hoe creëer ik een goede omgeving om huiswerk te maken?
 • Gratis huiswerkbegeleiding door vrijwilligers

-Huiswerkbegeleiding door vrijwilligers. Dit kunnen leerkrachten zijn, studenten, maar ook ouders die hier reeds ervaring mee hebben.
-tweewekelijks
-locatie in Wielsbeke

We zullen werken met een maximum capaciteit per sessie naar gelang de deelnemende vrijwilligers. Kinderen met volgende kenmerken krijgen voorrang:

 • 1 of beide ouders die laaggeschoold zijn
 • 1 of beide ouders zijn werkloos

Men moet inwoner zijn van Wielsbeke en de ouders moeten in voldoende mate Nederlands spreken. Indien niet kunnen we samen met de ouders kijken waar men Nederlandse lessen kunnen volgen.

Bronnen:

 1. BELGA. (2022, 05 05). HLN. Opgehaald van België wil tegen 2030 minstens 93.000 kinderen uit armoede halen: https://www.hln.be/binnenland/belgie-wil-tegen-203...
 2. FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken. (2020). fgov. Opgehaald van identiteit en burgerzaken - statestieken van bevolking: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/stati...
 3. Vlaamse overheid. (2020). opgroeien. Opgehaald van kansarmoedeindex per gemeente: https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/ka...