menu
Word Lid
Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen gepland Frans windmolenproject met grote impact op de westkust!

Het Vlaams Belang blijft in alle parlementen en in de Nieuwpoortse gemeenteraad aandacht hebben voor het overheidsbeleid rond onze Vlaamse kust en Noordzee.

Federaal Volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts stelde de voorbije maanden tal van vragen aan Minister van de Noordzee Van Quickenborne.

Hierbij waren vragen over de complexe bevoegdheidsverdeling ivm de Noordzee, de onrealistische desiderata van de offshore-sector voor bijkomende ruimte voor windturbines (de nieuwe Prinses Elisabethzone voor de westkust is nog niet genoeg voor hen !) in de Belgische territoriale wateren, de aquacultuur, de rol van België in de Blue Leaders-Alliantie (oceaanbescherming), maar vooral ook over... de stand van zaken rond de juridische procedure van de federale overheid tegen het geplande Franse windmolenpark langsheen de grens !

Dit geplande Franse project zal hinder veroorzaken voor de vaarroute vanuit de haven van Oostende, visuele vervuiling veroorzaken voor de westkust, hinder teweegbrengen voor onze reddingsdiensten (helikopters) en ook een grote milieu-impact hebben. Laat ons niet vergeten dat heel wat delen van de wateren in onze westkust Natura 2000-gebieden zijn met waardevolle mariene biodiversiteit.

Het is duidelijk dat de procedure alvast niet schorsend werkt en dat het studiewerk van de Franse ontwikkelaar voor de aanvraag van de milieuvergunning onverminderd verder gaat.

De Franse overheid ziet het nog steeds niet zitten om toch voor een andere locatie te kiezen en de overheidsopdracht opnieuw in de markt te zetten.

Vlaams Volksvertegenwoordigster Carmen Ryheul ondervroeg in het Vlaams Parlement Minister-President Jambon over de houding van de Vlaamse Regering in dit dossier. Het is duidelijk dat deze zichzelf in dit dossier volledig onder de paraplu van de federale regering zet. Het is een bewijs dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse, gemeentelijke en provinciale administraties met de chauvinistische Fransen niet echt zwaar doorweegt wanneer het om de echte politieke knikkers gaat en niet om politiek onschuldige dossiers zoals grensoverschrijdend toerisme, cultuur, enz…

Het Vlaams Belang zal zich in alle parlementen, maar ook in de gemeenteraad van Nieuwpoort (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zijn ook begonnen met een juridische procedure in Rijsel) blijven verzetten tegen dit megalomaan project met grote impact op de westkust van onze provincie.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF